Vështrim/Analizë

Xh. Gjini: Islami dhe arabishtja

ISLAMI DHE ARABISHTJA

Kam njohur shumë arabë, të besimit islam dhe më ka interesuar pse arabët i luten zotit në gjuhën arabe… Kjo për arsye se te ne është thēnë nga kleri (kryesisht i rekrutuar!) se “gjuha arabe është gjuhë e zotit”, siç u thonin priftrinjtë grekë e ata serbë shqiptarëve ortodoksë për gjuhën greke ose serbe, siç thonë izraelitët për gjuhën e tyre, etj.!
Të gjithë arabët që i kam pyetur më kanë thënë se lutjet dhe ceremonitë tjera fetare i bëjnë në gjuhën arabe, sepse kjo êshtë gjuha e tyre amëtare, e cila ka ekzistuar dhe është folur edhe para islamit… “Po të kishim një gjuhë tjetër amëtare sigurisht që do të luteshim në atë gjuhë”, më tha njëri…
Kurse një tjetër arab më pati pyetur në cilën gjuhë lutemi ne, dhe kur i thashë që kleri te ne lutjet dhe predikimet i bënë në “gjuhën e zotit”, në gjuhën arabe, ai qeshi me të madhe…
Mbase këtë fakt do ta kuptojnë këta imamët, që u predikojnë besimtarëve shqiptarë dhe do të nisin të luten e të predikojnë në gjuhën e Perëndive, në gjuhën tonë të ëmbël shqipe…
Sepse të qenit shqiptarë ishte edhe vullnet i padiskutueshëm i Zotit… Prandaj, këta hoxhët e Shqipërisë (andej e këndej Drinit), edhe në mërgim, nëse nuk kanë respekt për besimtarët shqiptarë, duhet t’i binden dhe ta respektojnë vullnetin suprem të Zotit që na krijoi shqiptarë e jo arabë…
Vetëm si shqiptarë mund të jemi edhe besimtarë (ata që besojnë) dhe të dashurit e Zotit. Kush nuk respekton gjuhën, kulturën, kombin dhe traditat e tij mund të jetë një mercenar i dobishëm për të huajt, por jo besimtarë te Zoti…