Komenti

Xh. Gjini: “KOMBI KOSOVAR” IDE DHE PROJEKT I JUGOSERBISË

“KOMBI KOSOVAR” IDE DHE PROJEKT I JUGOSERBISË
   NË THELB TË NISMËS, KONCEPTIT DHE PROPAGANDËS PËR NJË “KOMB KOSOVAR” ËSHTË ANTISHQIPTARIZMI.
   IDEJA DHE PROPAGANDA PËR NJË “KOMB KOSOVAR” NUK ËSHTË E RE DHE AS AUTENTIKE… ËSHTË VAZHDIMËSI (NË KOHË TË REJA) E IDESË DHE PROPAGANDËS SË BEOGRADIT PËR NJË “KOMB JUGOSLLAV”, PËR NJË “KOMB MYSLIMAN”, E PËR NJË “KOMB TURK”, NGA SHQIPTARËT (SHNDËRRIMI I SHQIPTARËVE NË “JUGOSLLAV”, “MUSLIMAN”, “TURQ”)!!
    KY PROJEKT JUGOSERB KA CENUAR RËNDË QENIEN SHQIPTARE NË TROJET E PUSHTUARA TË SHQIPËRISË NGA JUGOSLLAVIA…
   KY PROJEKT ANTISHQIPTAR PO MBAHET GJALLË EDHE PAS SHKATËRRIMIT TË JUGOSLLAVISË NGA JUGOKOSOVARË TË SOJIT MATOSHI, SPAHIU DHE SPONZORËT E TYRE, SI DHE NGA ISLAMI POLITIK DHE QARQE TJERA ANTISHQIPTARE QË, QËLLIM TË FUNDIT KANË DOBËSIMIN DHE MUNDËSISHT SHKATËRRIMIN E QENIES SHQIPTARE NË TROJET E MBETURA DHUNSHËM JASHTË KUFIJVE TË SHTETIT TË TYRE, REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË!
   THËNË SHQIP: IDEJA DHE PROJEKTI PËR “KOMB KOSOVAR” SYNON “ZGJIDHJEN” (VRASJEN) E ÇËSHTJES SË PAZGJIDHUR SHQIPTARE NË ILIRI (BALLKAN)!