Mërgatë

Nxënësit e shkollave shqipe në mërgim-Zvicër

Vaxhid Sejdiu

Nxënësit e Shkollave Shqipe në Zvicër, të cilët mundohen vazhdimisht të ruajnë dhe të zhvillojnë gjuhën dhe kulturën shqiptare padyshim meritojnë respekt dhe mirënjohje të veçantë. Të tillë janë Gresa Shala, Lind dhe Fisnik Maxhuni, Amela dhe Tuana Frangu, Lijana Idrizi dhe Eliesa Idrizi, Lorin Bulica, Lerza Kastrati, Erina Lumani, Leona Malo, Gentonis Shala, Lina Limoni dhe dhjetëra nxënës të tjerë, të cilët shkëlqyen me prezantimin e tyre në studion e Televizionit “Syri TV”. Krenar me ju nxënës të shkollave shqipe.