Tjera

Dr. Koço Danaj: Po shtypet libri: “Londër 1912 – një Kazino Politike”

Dje, në një nga shtypshkronjat e Prishtinës, filloi shtypja e librit: “Londër 1912 – një Kazino Politike”, vëll. i tretë i Shqipërisë Natyrale. Libri është në 6 gjuhë: shqip, anglisht, frengjisht, gjermanisht, rusisht dhe italisht. Libri do t’u dërgohet personaliteteve më të larta politike e shtetërore të SHBA – ve, Rusisë, Britanisë së Madhe, Gjermanisë, Francës, Austrisë si dhe fqinjëve të Shqipërisë Natyrale: Serbisë, Greqisë, Maqedonisë sonë dhe Malit të Zi. Njëkohësisht do t’u dërgohet 80 gazetave më të njohura të botës. Kush është i interesuar të komunikojë në Mesenger. Libri për 10 ditë del nga shtypi. Me respekt për ju! Dr. Koço Danaj