Shqipëria/Aktualitet

Afrim Zeqiri: Jam kundër secilit që nuk nderon Flamurin tonë shqiptar

Personalisht jam kundër të gjithë atyre që nuk ma nderojnë Flammurin tim Kombëtar shqiptar, pra edhe kundër klerit dhe kundër atyre zyrtarëve shtetëror që nuk e nderojnë Flamurin tonë kua e zi. Madje, edhe Republika e Kosovës do të ishte kundër Flamuri tonë Kombëtar unë do jam edhe kundër saj. Edhe kur një fe e kundërshton ose mohon Kryefestën tonë Kombëtare, 28 Nëntorin, do jem edhe kundër saj. Kam dëgjuar hoxhallarë, duke thënë se është “haram” të festohet 28 Nëntori, ndërsa shteti i Kosovës ka lejuar dhe rregulluar me ligje e kushtetutë që të festohen lirshëm të gjitha festat fetare(!), duke respektuar lirinë e besimit dhe të drejtat e njeriut! Por, nëse ky besim do të rikthehet një ditë siç ishte në kohën e perandorisë osmane, që mohonte dhe persekutonte gjuhën, kulturën, traditën, Flamurin dhe çdo të drejtë kombëtare, politike e qytetare të shqiptarëve! A do të jetë, siç thuhet vazhdimisht nga disa hoxhallarë, se Festa Kombëtare Shqiptare, 28 Nentori, është “haram” dhe të ndalohet siç e ka “ndaluar” edhe shteti i Kosovës sot?! Pytja bëhet për ju të gjithë…