Video

Shoqëria LËVIZJA: Akademi Mirënjohjeje dhe Nderimi në 40 – vjetorin e krijimit të LPK – së për Heroin e LËVIZJES dhe të Shqipërisë