Kulturë\Letërsi

Mustafë Xhemaili: 14 Nëntori 1908 – Kongresi i Manastirit

NGJARJE KULMORE TË HISTORISË KOMBËTARE
***
14 NËNTOR 1908 KONGRESI I MANASTIRIT
Kongresi i Manastirit është mbajtur nga 14 deri më 22 nëntor 1908.
Ai kishte 32 delegatë që përfaqësonin 23 qytete, shoqëri dhe klube.
Kryetar i komisionit ishte Gjergj Fishta, Nënkryetar Mithat Frashëri, Sekretar Luigj Gurakuqi.
Kjo është një ndër ngjarjet më të mëdha në historinë e kombit tonë.