Vështrim/Analizë

Forca, energjia, gjallëria (vitaliteti) dhe besimi në forcat e veta shpirtërore i duhen më shumë se kurrë kombit shqiptar

FORCA, ENERGJIA, GJALLËRIA (VITALITETI) DHE BESIMI NË FORCAT E VETA SHPIRTËRORE I DUHEN MË SHUMË SE KURRË KOMBIT SHQIPTAR
“Natyrisht, qytetërimi e kërkon një minimum mirëqenieje materiale – aq sa mjafton për t’u siguruar njerëzve pak kohë të lirë. Por, ca më shumë ai (qytërimi) kërkon besim, besim ndaj shoqërisë në të cilën jeton njeriu, besim në filozofinë e saj, – besim në ligjet e saj dhe besim në forcat e veta shpirtërore… FORCË, ENERGJI, VITALITET: TË GJITHA QYTETËRIMET E MËDHA – APO EPOKAT QË E KANË NXITUR ZHVILLIMIN E QYTETËRIMIT – JANË MBËSHTETUR NË ENERGJI TË MËDHA”. (Kenneth Clarc, “Qytetërimi”, f. 27).
Forcë, energji, vitalitet, besim te populli, besim në forcen shpirtërore të popullit pati Lëvizja Kombëtare Shqiptare, përgjithësisht, dhe Lëvizja Popullore e Kosovës, posaçërisht, prandaj e fitoi luftën për çlirimin e Kosovës me armiq shumëfish më të fuqishëm… Të tilla ishin edhe EPOKA e Gjergj Kastriotit në Mesjetë dhe EPOKA e Enver Hoxhës në kohën tonë që i dhanë nxitje të fuqishme qytetërimit shqiptar… (Xh. Gj.)