Video

Udhëheqësi dhe burri i madh i shtetit dhe i kombit shqiptar për Kosovën (Video – dokumentar)