Video

Shoqëria LËVIZJA: Akademi mirënjohjeje dhe nderimi për atdhetarët dhe veprimtarët e LPK – UÇK -së: Isa Elshani dhe Jahir Prenku