Video

Platforma e LPK – së e paraqitur në Tryezën mbarëkombëtare (Tiranë, 1993) nga nënkryetari Muhamet Kelmendi