Kulturë\Letërsi

Mehmet Bislimi: REÇAK (poezi)

REÇAK

dimër i madhe si sot

në Reçak
atje ku gjaku i lirisë po shkonte rreke
në gjirin tënd o toka jonë e djegur
strehuar e futur thellë në dhe
në zemrën e tokës
45 lulëkuqe të lirisë
45 bijtë e bijat e nënëlokes
lulëkuqe që askujt nuk i patën hak
Reçak
Reçak
me shtatin e larë me gjak
larë me gjak lirie
Raçak

Ata
janë dëshmitarë që flasin
janë themeli i shqiptarisë
janë zëra që thërrasin
si dëshmi e kohës
në kupë të qiellit
Reçak
kërthiza e diellit

në Reçak
ku jeta dhe vdekja po mateshin
në tokën dhe bukën e vet
në shtëpinë dhe të drejtën e jetës
lirisë ia falën dritat e syve
botës ia thanë të vërtetën
Reçak

për ditë të shkojmë në Reçak
për të rënë në gjunjë atje
para bijve tanë
që prehen në paqe
si dëshmi e një kohe të vrazhdë robërie
Reçak

sinonim lirie