Kulturë\Letërsi

Mathieu Aref: Nuk jam kundër feve, por kundër ekstremizmit (Shqip e Frengjisht)

Jam i detyruar të reagoj pas disa komenteve që dalin nga disa fanatikë myslimanë shqiptarë (ose shqipfolës), veçanërisht nga Kosova dhe Maqedonia shqiptare. Faqja ime në Facebook nuk është “Medrese” (shkollë Kuranore), as vend propagande apo prozelitizmi mysliman, as vend përçarje e lufte ideologjike apo fetare. Këtu nuk mund të merrem me tema të caktuara pa i ngritur mburojat disave (për fat të mirë janë pakicë, por duhet vetëm një dele e zezë për t’i vënë flakën barutit). Nganjëherë nuk mund të them atë që mendoj pa shkaktuar bujë nga disa fanatikë fetarë, vuaj ofendime, sulme, shpifje nga disa ideologë politikë apo fetarë. Aty arrij ngopjen dhe nuk mund të hesht më.
DUHET TA DINI SE UNË NUK JAM KUNDËR ISLAMIT (unë e njoh Kuranin më mirë se çdo imam shqiptar), AS KUNDËR NJË FEJE TJETËR (kam studiuar Tevratin dhe Ungjijtë), SEPSE SECILI ËSHTË I LIRË TË BESOJË NË ÇFARË AI/AJO DËSHIRON : ËSHTË E DREJTA THEMELORE E ÇDO QENIEJE NJERËZORE. POR UNË JAM VETËM KUNDËR EKSTREMIZMIT, CILIDO QOFTË (ideologjik apo fetar), tepri të çdo lloji, anarkisë, obskurantizmit, marrëzisë, gënjeshtrës, tradhtisë dhe gjithçkaje që është e palogjikshme dhe absurde. KJO DUHET VËREHET SEPSE NUK JAM NJË BUDALLA, AS INJORANT, AS I SHITUR, POR DIKUSH QË KA NJË KULTURË DHE NJOHURI SHUMËDISIPLINASH E QË NUK KUFIZOHEN VETËM NË HISTORI APO GJUHËSI. Pra, është marrëzia, injoranca, obskurantizmi, prozelitizmi fetar, manipulimet, të pavërtetat, gënjeshtra, mungesa e patriotizmit, mungesa e guximit dhe lloj-lloj tradhtie QË UNË LUFTOJ DHE DO TË LUFTOJ DERI NË FUND TË FRYMËS SIME. Pikë.
Prandaj, unë drejtoj këtu një “Apel” të veçantë myslimanëve të Kosovës dhe Maqedonisë dhe në një masë më të vogël edhe atyre të Shqipërisë. Këtu në faqen time në FB disa Shqiptarë myslimanë fanatikë verbohen nga sirenat tendencioze të disa imamëve apo prozelitëve turq apo të disa vendeve të Gjirit : selefistë, vehabistë apo vëllezër myslimanë që largohen nga porositë e vërteta myslimane dhe që e interpretojnë Kuranin sipas dëshirës dhe interesës së tyre, kënaqin egon e tyre mashkullore, për t’u imponuar grave pikëpamjet e tyre patriarkale dhe diskriminuese ndaj grave që janë vetëm një objekt për to që ata e manipulojnë si të duan ! Askund Kurani nuk thotë se gruaja duhet të mbulohet plotësisht : bëhet fjalë për disa ekstremistë të kohëve të fundit (që nga vdekja e Presidentit El Sadat, i vrarë nga Vëllazëria Myslimane fanatike vetëm sepse bëri paqe me Izraelin ! ) të cilët përhapën një praktikë të vjetëruar mesjetare ku analfabetizmi ishte i shfrenuar dhe lulëzoi fanatizmi…që sot në shekullin e 21-të nuk ka më kuptim. Gruaja është çliruar nga të gjitha këto pranga të imponuara nga fanatikët fetarë të verbuar nga obskurantizmi i tyre : është e lirë në të gjitha lëvizjet e saj, ka të drejtë të zgjedhë burrin e saj të ardhshëm, merr pjesë në jetën shoqërore dhe politike, ka fituar të drejtën e votës, ajo ushtron të gjitha llojet e profesioneve (në shkencë, mjekësi, arsim, politikë, biznes, etj.), ka të njëjtat të drejta me burrat, vishet si të dojë, etj. Por këta të rinj myslimanë fanatikë nuk e dëgjojnë kështu : ata i kanë vënë dorën grave dhe egoizmi dhe guximi i tyre i kanë shtyrë që t’i ndalojnë gratë të zbulojnë veten dhe të tregojnë hijeshitë e tyre : “Prandaj është një diktat i burrave dhe jo sipas parimet e vertetë të Kuranit. Për më tepër, të gjithë këta fanatikë dhe obskurantistë myslimanë (nga një egoizmi i ngulur, egocentrizmi, hegjemonizmi parësor) refuzojnë që gratë të jenë të barabarta me burrat dhe se ato kanë të njëjtat të drejta si ata dhe gjithçka për t’i nënshtruar më mirë. Tek këta fanatikë gruaja muslimane është e kufizuar në riprodhimin, në punët e shtëpisë dhe në të qenit nën urdhrat e burrit të saj (të lante këmbët…të përkulej dhe t’i bindej goditjes më një kërcitje gishtash, të mbulohet nga koka te këmbët dhe ndonjëherë të mos punonte jashtë shtëpisë, etj, etj).
“Ajo epokë ka mbaruar dhe këta « muslimanë të rinj » duhet të kuptojnë se ne jetojmë në një botë tjetër dhe jo siç jetohi 1400 vjet më parë dhe se gratë sot në shumicën e vendeve të botës janë të emancipuara, si dhe ligjet shoqërore kanë ndryshuar, rregullat e sjelljes kanë evoluar, etj.
Unë kam lindur dhe kam jetuar për 23 vjet në Egjipt, një vend disa mijëra vjeçar dhe një nga vendet më të rëndësishme muslimane që strehon një nga jurisprudencat më të shquara islame në botën myslimane (Universiteti Islamik “Al Azhar”…shikoni foton). Pse, 70/80 vjet më parë, nuk kam parë kurrë publikisht gra të mbuluara? Pse në atë kohë visheshin në stilin evropian ? Pse kishin te drejte te shkonin ne shkolle publike (dhe jo ne medrese kuranike), pse kishin te drejte te ushtronin profesionin qe donin, te flisnin publikisht, te tregoheshin ku te donin ? Pse??? Pse është ulur statusi i saj sot ? Pse i vuajnë diktatet e burrave nën mbulimin e disa rregullave jo të përshtashme me Kuranin ? Pse sot në shekullin e 21 ajo është bërë një grua “mesjetare” e nënshtruar ndaj diktateve të BURRAVE. Por, sigurisht, imamët dhe manipuluesit e tjerë u përpoqën t’i bindin ata dhe se është e nevojshme të mbulohen dhe përveç kësaj të ndjekin “urdhrat” e Kuranit (urdhrat e tyre egoiste jo…të Kuranit) ! Pse atëherë muslimanja në kohën time ishte më e lirë dhe më pak e nënshtruar ndaj burrit ? Si ndodhi që papritmas 60 vjet më vonë statusi i saj ka ndryshuar si me magji ? Prandaj ju kërkoj t’i bëni vetes këto pyetje të caktuara dhe të reflektoni për këtë situatë që po bëhet e turpshme dhe degraduese për gratë.
Së fundi, do të doja që gruaja muslimane të bëhej ajo që kam njohur në Egjipt (moderne, jo e mbuluar, e pavarur dhe e lirë). Unë do të doja që ajo të mbajë fenë e saj dhe që ajo të besojë në zotin e saj unik dhe të praktikojë një Islam të moderuar (atë që kam njohur) dhe që ajo të pranojë të heqë qafe disa pranga fetare që mund ta pengojnë të evoluojë siç dëshiron. Nëse ajo adopton këtë sjellje, kjo nuk do me thënë që ajo të jetë një muslimane e keqe apo një besimtare e keqe, por përkundrazi si një besimtare « normale » pa zinxhirat që e pengojnë të jetojë normalisht si gjithë të tjerët. Së fundi, dikush nuk ka nevojë t’u tregojë të tjerëve se është musliman, as të tregojë ndonjë shenjë të jashtëm për të thënë që është një besimtar i vërtetë musliman : praktikimi i një feje është një veprim vullnetar, privat dhe pothuajse i fshehtë, sepse ne jemi të gjithë vetëm ne para Zotit dhe nuk kemi nevojë për një ndërmjetës. Tani, sigurisht, ju jeni të lirë të zgjidhni rrugën që keni zgjedhur vetë në shpirtin dhe ndërgjegjen tuaj. Këtu nuk po ju them të gjitha këto për t’ju distancuar nga feja juaj apo nga Zoti, por thjesht për të reflektuar mbi atë që po bëni dhe atë që jeni të detyruar të bëni…që nuk ka të bëjë fare me besimin tuaj në Zot si dhe me fejën tuaj që është e ankoruar në ju nëse jeni një besimtar (e) i/e vërtetë në këtë Zot unik të respektuar nga tre fe që rrjedhin nga njëra-tjetra. Udhë e mbarë !
Frengjisht
Je suis forcé de réagir suite à certains commentaires émanant de musulmans fanatiques albanais (ou albanophones) surtout du Kosovo et de Macédoine. Ma page de Facebook n’est pas une « Medresa » (école coranique), ni un lieu de propagande ou de prosélytisme musulman, ni un lieu de combat idéologique ou religieux. Ici je ne peux pas traiter certains sujet sans que sa lève les boucliers de quelques-uns (heureusement ils sont très minoritaires mais il suffit d’une brebis galeuse pour mettre le feu aux poudre). Parfois je n’ai même pas le droit de dire ce que je pense sans que ça déclenche un tollé de la part de certains fanatiques religieux je subis des insultes, des agressions, des diffamations de certains idéologues politiques ou religieux. Là j’arrive à saturation et je ne peux plus me taire.
IL FAUT SAVOIR QUE JE NE SUIS PAS CONTRE L’ISLAM (je connais le Coran mieux que n’importe quel imam albanais), NI CONTRE AUCUNE RELIGION (j’ai étudié la Torah et les Évangiles) CAR CHACUN EST LIBRE DE CROIRE À CE QU’IL VEUT : C’EST UN DROIT FONDAMENTAL DE TOUT ÊTRE HUMAIN. MAIS JE SUIS CONTRE L’EXTRÊMISME QUEL QU’IL SOIT (idéologique ou religieux), les exagérations de toutes sortes, l’anarchie, l’obscurantisme, la bêtise, le mensonge, la traitrise et tout ce qui est illogique et absurde. CELA IL FAUT BIEN LE NOTER CAR JE NE SUIS PAS UN IMBECILE, NI UN IGNORANT, NI UN VENDU MAIS QUELQU’UN AYANT UNE CULTURE ET DES CONNAISSANCES PLURIDISCIPLINAIRES QUI NE SONT PAS LIMITEES A L’HISTOIRE OU LA LINGUISTIQUE. Donc c’est la bêtise, l’ignorance, l’obscurantisme, le prosélytisme religieux, les manipulations, les contrevérités, les mensonges, le manque de patriotisme, le manque de courage et toutes sortes de trahisons QUE JE COMBATS ET COMBATTRAI JUSQU’À LA FIN DE MES JOURS. Point.
Par conséquent j’adresse ici un « Appel » particulier aux musulmans du Kosovo et de Macédoine et également dans une moindre mesure à ceux d’Albanie. Ici sur ma page FB certains albanais musulmans fanatiques sont aveuglés par les sirènes tendancieuses de certains Imams ou prosélytes turcs ou de certains pays du Golf : salafistes, wahhabites ou frères musulmans qui s’éloignent des vrais préceptes musulmans et qui interprètent le Coran selon leurs propres envies et leurs intérêts pour satisfaire leur ego de machistes, pour imposer aux femmes leurs vues patriarcales et discriminatoires envers les femmes qui ne sont qu’un objet pour eux qu’ils manipulent comme ils veulent ! Nulle part dans le Coran il est dit que la femme doit être complètement couverte : il s’agit de quelques extrémistes récents (depuis la mort du président El Sadate assassiné par des Frères musulmans fanatiques uniquement parce qu’il afait la paix avec Israël) qui répandent une pratique médiévale obsolète où l’analphabétisme sévissait et le fanatisme prospérait…ce qui aujourd’hui au XXIe siècle n’a plus aucun sens. La femme aujourd’hui s’est affranchie de tous ces carcans imposés par des religieux fanatiques aveuglés par leur obscurantisme : elle est libre de tous ses mouvements, elle a le droit de choisir son futur mari, elle participe à la vie sociale et politique, a obtenu le droit de vote, elle exerce toutes sortes de professions (dans les sciences, la médecine, l’enseignement, la politique, les affaires, etc), elle a les mêmes droits que les hommes, s’habille comme elle le désire, etc. Mais ces nouveaux musulmans fanaisés ne l’entendent pas de cette oreille : ils ont mis leur mainmise sur la femme et leur égoïsme et leur fatuité les ont poussés à interdire aux femmes de se dévoiler et de montrer leurs charmes : « c’est donc un dictat des hommes et non un véritable précepte coranique. En outre tous ces fanatiques et obscurantistes musulmans (habités par un égoïsme, égocentrisme, hégémonisme primaire) refusent que la femme soit l’égale de l’homme et qu’elle ait les mêmes droits que lui et tout cela pour mieux les subjuguer. La femme musulmane a été cantonnée à la procréation, aux travaux domestiques et à être aux ordres du mari (à lui laver les pieds, à se courber et obéir au moindre claquement des doigts, à se couvrir de la tête aux pieds et parfois à ne pas travailler en dehors de sa maison, etc, etc).
« Cette époque est révolue et il faut que ces « nouveaux musulmans » se rendent un peu compte que nous vivons dans un autre monde et non comme l’on vivait il y a 1400 ans et que les femmes aujourd’hui dans la plupart pays du monde sont émancipées et que les lois sociales ont changé, les règles de conduites ont évolué, etc ».
Je suis né et j’ai vécu 23 ans en Égypte pays plusieurs fois millénaire et l’un des pays musulman les plus importants qui abrite l’une des plus importantes jurisprudences islamique du monde musulman (la université islamique « Al Azhar »…voir la foto). Pourquoi, il y a 70/80 ans je n’y ai jamais vu publiquement de femmes voilées ? Pourquoi à cette époque elles s’habillaient à l’européenne ? Pourquoi elles avaient le droit d’aller à l’école publique (et non coranique), pourquoi elles avaient le droit d’exercer la profession qu’elles désiraient, de parler en public, de se montrer là où elles voulaient ? Pourquoi ??? Pourquoi aujourd’hui son statut a rétrogradé ? Pourquoi elles subissent le dictat des hommes sous couvert de certains faux préceptes coraniques ? Pourquoi aujourd’hui au XXI e siècle-elle devenue une femme « médiévale » soumise au dictat de l’HOMME. Mais, bien entendu, les Imams et autres manipulateurs ont essayé de les convaincre et les persuader qu’il faut se voiler et en plus suivre les « préceptes » du Coran (leurs préceptes égoïstes à eux) ! Pourquoi donc la femme musulmane à mon époque était plus libre et moins soumise à l’homme ? Comment se fait-il que d’un seul coup 60 ans après son statut a changé comme par enchantement ? Je vous demande donc de vous poser ces bonnes questions et de réfléchir à cette situation qui devient honteuse et dégradante pour la femme.
Enfin j’aimerais que la femme musulmane devienne celle que j’ai connue en Égypte (moderne, non voilée, indépendante et libre). J’aimerais qu’elle conserve sa religion et qu’elle croit en son dieu unique et de pratiquer un Islam modéré (celui que j’ai connu) et qu’elle accepte de se débarrasser de certains carcans religieux qui risque de l’empêcher d’évoluer comme elle le désire. Si elle adopte ce comportement ne veut absolument pas qu’elle sera une mauvaise musulmane ou une mauvaise croyante mais au contraire comme une croyante normale sans les fers qui l’empêchent de vivre normalement comme tout le monde. Enfin l’on n’a pas besoin de montrer aux autres qu’on est musulman, ni montrer par un quelconque signe extérieur qu’on est un vrai croyant musulman : pratiquer une religion est un acte volontaire, privé et presque secret car l’on est tout seul devant Dieu et l’on n’a pas besoin d’intermédiaire. Maintenant, bien sûr, vous êtes libres de choisir la voie que vous avez choisie vous-mêmes en votre âme et conscience. Ici je ne vous dis pas tout cela pour vous éloigner de votre religion ni de Dieu mais tout simplement pour réfléchir à ce que vous faites et à ce que l’on vous impose…ce qui n’a rien à voir avec votre croyance en Dieu et à votre religion qui sont ancrés en vous si vous êtes une vrai croyante en ce Dieu unique respecté par trois religions qui sont issues les unes des autres. Bon vent !