Mërgatë

Jon Bislimi: Shkollë në shtëpi (në kohë pandemie)

Shkollë në shtëpi … një ëndërr e mbetur ëndërr. Në Francë, që nga e hëna e Pashkëve jemi të mbyllur në shtëpi. Shkollat, kolegjet dhe shkollat ​​e mesme janë mbyllur. Ka një plan masiv për të mbajtur mësimin në shtëpi, që po zbatohet shpejt. Në Francë ka një platformë që u kushtohet të gjitha shkollave publike: “ENT” ose “Pronote”. Këto platforma janë për studentët dhe profesorët: posta elektronike e vetme , mësimet e tyre (Word; PDF), mjetet e tyre të mesimit në videokonferencë, detyrat e shtëpisë dhe librat shkollorë dixhitalë. Pra, mund të themi se të gjitha mjetet për të ndjekur kurset tona, për të qenë në gjendje të komunikojmë me mësuesit tanë dhe institucionin tonë, etj. janë në ato dy platforma. Prandaj, ne jemi jashtëzakonisht të varur nga këto dy platforma tashmë në kohë normale (pa izolim), kështu që në kohë izolimi mund t’ju them se jemi në varësi totale për të ndjekur kurset tona. Që nga e hëna, platforma u “hakua”, viktimë e një cyber-attack nga “hakerë” profesionistë. Që nga ajo kohë, sistemi francez i shkollës së distancës ka qenë gjysmë i paralizuar. Për momentin, po pres dhe, po pres…