Kulturë\Letërsi

Ismail Gashi: Në ndarje (Poezi)

NË NDARJE

 Të kam

Mall e

Kam brengë

Në ndarje

Të porosisë

Kurrë mos gënje!

As për levërdi

As për mashtrim.

Gënjeshtra

Është sajesë

Majë e gjithë ligësisë

Është shëmti

Të humb vlerë

Morale

 Kombëtare

E njerëzore

Të poshtëron.

Mos lakmo

Kurrë!

Mos lejo

Që të hamend

Lakmia

Materiale

E shpirtërore

Këto  dobësi

Të poshtërojnë

Para familjes

E rrethit

Ku jeton

Para kombit

E para njerëzisë.

 Ruaje moralin

Kombëtar e njerëzor.

Thesar.

Morali gjinor

Të lartëson

Në pamje

 Të jep vlerë

Të bënë Krenare

E kryelartë

Në familje

Të nderon

Para kombit

E gjithë njerëzisë.

Duaje gjuhën

Popullin e

Atdheun tëndë.