Kulturë\Letërsi

Ismail Gashi: Mall e brengë (poezi)

MALL E BRENGË

 

Syri lotët

Nuk i duron

Mendjen

Brenga

Ma ka

rënduar

Nga malli

Kokës

Flokët

Rëndë i vijnë

Fytyra e vrënt

Ka mbetur

Ofshama e dënesja

Shpuan qiellin

Por!

Askush

Nuk dëgjon

Pse nuk mallkoj?!

Pse arsyeja

E malli

Çdo kohë

Trazon

Jetën e sajë

Brenga ime

Për të ardhmen