Kulturë\Letërsi

Abdyl Kadolli: Zjarret e Drenisë (Poezi)

ZJARRET E DRENISË

Ç’janë këto zjarre dritë

Takim me yjet,

Natën kallin flakë

Pushtimin hi.

Zjarr i Ahmet Delisë

Fushës së Arbërisë

Kushtrim i Azemit

O prite-vrite heu!

Zjarr i Tahir Mehës

Çan rrethimin zi,

Flakë e Adem Jasharit

Drita U Ç K !

Ç’ janë këto zjarre flakë

Takim me yjet,

Zjarret e Lirisë

Fushës së Arbërisë.