Lëvizja\UÇK

30 – vjetori i Mbledhjes Tretë të Përgjithshme të LPK – së shënohet nesër, më 3 tetor, në Prishtinë dhe në Ujëmir